Adi, 8-miesięczny samiec
Adi jest niepełnosprawnym psem. Nie ma tylnej nóżki. Mimo wszystko dobrze sobie radzi. Amputacja była jedynym rozwiązaniem aby Adi mógł powrócić do zdrowia. Adi ma 3 nogi, ale za to 10 serc.

tresc